Item - Installationsförvaltning

Ventilation

ITEM har totallösningen för allmän ventilation och process ventilation såsom förebyggande underhåll, akuta åtgärder, systemanpassningar, aggregatbyten samt injustering etc.

Allmänventilation: systemkraven gäller egenskaper för ventilationsflöden, luftdistribution, vädring och utformning av installationer. Ventilation behövs för att hålla mängden luftburna föroreningar inomhus på en acceptabel nivå genom att tillföra friskluft och föra bort föroreningar.

Processventilation är ventilation som omhändertar luftföroreningarna så nära den plats där de bildas som möjligt.

Processventilation kan vara verktyg eller maskiner med integrerade utsug, inkapslingar, dragskåp, huvar, spaltutsug eller punktutsug.

En effektiv funktion förutsätter att punktutsug, ventilationskanaler och rengöringsanordningar är rätt utformade.

I ett effektivt drift- och underhållsarbete ligger att:

Känna till vad som ingår i ventilationssystemet och systemets funktion dvs till- och frånluftsaggregat, kanaler, spjäll, don, utsugningshuvar, styr- och övervakningssystem mm samt vilka rutiner som ska följas.

Detaljerade och skriftliga drift- och underhållsinstruktioner för den aktuella installationen ska finnas.

Ventilationsinstallationer ska kontrolleras och underhållas regelbundet och detta ska dokumenteras. Med driftkort där man fortlöpande för in ändringar får man en värdefull dokumentation av ventilationsanläggningen. Dokumentationen ska vara tillgänglig vid anläggningen.

Ventilationskanaler, avskiljare, fläktar, luftfuktare och dylikt behöver rensas och rengöras regelbundet och filter bytas. Hur ofta beror på mängden av luftföroreningar, avsättningar och nötning. För att rensning och rengöring ska fungera väl, krävs att det går lätt att komma åt kanalerna. Rensluckor måste därför finnas lättillgängliga och på de ställen där man måste kunna komma åt.

Kontakta oss

Ventilation

ITEM har totallösningen för allmän ventilation och process ventilation såsom förebyggande underhåll, akuta åtgärder, systemanpassningar, aggregatbyten samt injustering etc.

Allmänventilation: systemkraven gäller egenskaper för ventilationsflöden, luftdistribution, vädring och utformning av installationer. Ventilation behövs för att hålla mängden luftburna föroreningar inomhus på en acceptabel nivå genom att tillföra friskluft och föra bort föroreningar.

Processventilation är ventilation som omhändertar luftföroreningarna så nära den plats där de bildas som möjligt.

Processventilation kan vara verktyg eller maskiner med integrerade utsug, inkapslingar, dragskåp, huvar, spaltutsug eller punktutsug.

En effektiv funktion förutsätter att punktutsug, ventilationskanaler och rengöringsanordningar är rätt utformade.

I ett effektivt drift- och underhållsarbete ligger att:

Känna till vad som ingår i ventilationssystemet och systemets funktion dvs till- och frånluftsaggregat, kanaler, spjäll, don, utsugningshuvar, styr- och övervakningssystem mm samt vilka rutiner som ska följas.

Detaljerade och skriftliga drift- och underhållsinstruktioner för den aktuella installationen ska finnas.

Ventilationsinstallationer ska kontrolleras och underhållas regelbundet och detta ska dokumenteras. Med driftkort där man fortlöpande för in ändringar får man en värdefull dokumentation av ventilationsanläggningen. Dokumentationen ska vara tillgänglig vid anläggningen.

Ventilationskanaler, avskiljare, fläktar, luftfuktare och dylikt behöver rensas och rengöras regelbundet och filter bytas. Hur ofta beror på mängden av luftföroreningar, avsättningar och nötning. För att rensning och rengöring ska fungera väl, krävs att det går lätt att komma åt kanalerna. Rensluckor måste därför finnas lättillgängliga och på de ställen där man måste kunna komma åt.

Kontakta oss

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK