Item - Installationsförvaltning

Utredning inomhusmiljön

Misstänker du att ditt hus/lokal/företag har problem med inomhusmiljön? Låt oss undersöka det. Fuktrelaterade problem och bristfällig ventilation är i särklass vanligaste orsaken till problem i byggnader. Det visar sig att majoriteten av alla problem i inomhusmiljön har med fukt och/eller ventilation att göra.

Det är viktigt att så snabbt som möjligt ta tag i problemen som är relaterade till inomhusmiljön. Utan åtgärd kan problemen leda till skador i byggnaden samt överkänslighet och i värsta fall allergier för de som nyttjar eller bor i byggnaden.

I vår utredning gör vi först en inledande kontroll med noggrann genomgång av byggnaden. När problemet är identifierat koncentrerar vi oss på att ta reda på orsaken till denna, ofta med hjälp av fuktmätningar, luftmätningar och vid behov med hjälp av materialanalyser och andra provtagningar. Allt resulterar i en skriftlig rapport som innehåller fuktmätningsrapport, luftflödesprotokoll, analyssvar, bilder med mera.

Slutligen tar vi fram ett åtgärdsförslag med de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att lösa problemet. Uppföljning görs vid behov för att säkerställa att åtgärderna verkligen har gett resultat.

ITEM har stor erfarenhet av detta och kan därför hjälpa dig att hitta de problem i byggnaden som orsakar skador samt dålig hälsa.

Kontakta oss

Utredning inomhusmiljön

Misstänker du att ditt hus/lokal/företag har problem med inomhusmiljön? Låt oss undersöka det. Fuktrelaterade problem och bristfällig ventilation är i särklass vanligaste orsaken till problem i byggnader. Det visar sig att majoriteten av alla problem i inomhusmiljön har med fukt och/eller ventilation att göra.

Det är viktigt att så snabbt som möjligt ta tag i problemen som är relaterade till inomhusmiljön. Utan åtgärd kan problemen leda till skador i byggnaden samt överkänslighet och i värsta fall allergier för de som nyttjar eller bor i byggnaden.

I vår utredning gör vi först en inledande kontroll med noggrann genomgång av byggnaden. När problemet är identifierat koncentrerar vi oss på att ta reda på orsaken till denna, ofta med hjälp av fuktmätningar, luftmätningar och vid behov med hjälp av materialanalyser och andra provtagningar. Allt resulterar i en skriftlig rapport som innehåller fuktmätningsrapport, luftflödesprotokoll, analyssvar, bilder med mera.

Slutligen tar vi fram ett åtgärdsförslag med de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att lösa problemet. Uppföljning görs vid behov för att säkerställa att åtgärderna verkligen har gett resultat.

ITEM har stor erfarenhet av detta och kan därför hjälpa dig att hitta de problem i byggnaden som orsakar skador samt dålig hälsa.

Kontakta oss

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK