God jul
Item - Installationsförvaltning

Skyddsrum

Ett skyddsrum är ett utrymme som är särskilt konstruerat och utrustat för att skydda människor mot tryckvågor, strålning och andra verkningar av stridsmedel. Skyddsrum anordnas vanligen i källaren på vanliga hus, men kan också vara friliggande eller belägna i berg.
.

Vi kan hjälpa er med följande:

Skyddsrumsbesiktning

Att göra en skyddsrumsbesiktning har många fördelar, man får koll på eventuella brister och kostnader för att åtgärda felen.

 • Tid att åtgärda brister
 • Budgetera för kostnader
 • Få ett skyddsrum som blir godkänt vid en myndighetskontroll

Gör myndigheten MSB en kontroll så har man en begränsad tid på sig att åtgärda bristerna samt att det ger en icke budgeterad kostnad.

Vi på ITEM kan hjälpa er med en skyddsrumsbesiktning, där alla punkter kontrolleras.

Vi åtgärdar även fel och levererar material.
.

Statuskontroll

När en byggnad som inrymmer skyddsrum säljs följer ansvaret för skyddsrummet med till den nya ägaren.

Enligt lagen (2006:545) om skyddsrum och tillhörande förordning och föreskrifter ansvarar du bland annat för att:

 • Ge anvisning om var skyddsrummet finns genom skyltning,
 • I fred använda skyddsrummet på sådant sätt att det kan ställas i ordning inom 48 timmar vid höjd beredskap,
 • Underhålla skyddsrummet och dess utrustning,
 • Inte göra ändringar eller ingrepp i skyddsrummet som kan försämra skyddsrummets funktion,
 • Låta allmänheten komma in i skyddsrummet vid höjd beredskap.

Vid fastighetsöverlåtelse bör köparen låta undersöka skyddsrummet, i annat fall går det inte att åberopa fel eller avvikelser i efterhand. Finns det fel och brister på ett skyddsrum så följer ansvaret för dessa med i köpet om de inte åtgärdas innan överlåtandet.

Det undersökningsansvar som köparen har kan tillgodoses genom att köparen låter utföra en särskild statuskontroll av skyddsrummet. Denna ska då utföras enligt checklista fastställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
.

Skyddsrumsyttrande

Ska ni utföra förändringsarbete i byggnad med skyddsrum?
Då kan det i många fall krävas ett skyddsrumsyttrande.

ITEM är genom godkännande från myndigheten MSB behöriga att lämna utlåtanden rörande skyddsrum genom s.k. skyddsrumsyttrande.

Ingrepp i byggnader som innehåller skyddsrum och som inte görs på ett korrekt sätt kan medföra att skyddsrummet förlorar i skyddsförmåga, även om senare försök att rätta till de felaktiga ingreppen görs.

Alla byggnadsåtgärder inom aktuell byggnad som direkt eller indirekt kan komma att påverka skyddsrumsfunktionen omfattas av bestämmelsen i plan- och bygglagen. Förutom direkta ingrepp i själva skyddsrummet omfattas även exempelvis tillbyggnader som blockerar eller försvårar in- och utrymningsvägar, lufttillförsel och andra skyddsfunktioner inom byggnaden.
.

Föreläggande efter MSB kontroll

Har du ett ärende eller fått ett föreläggande från MSB med åtgärder och brister i skyddsrummet? Då kan vi hjälpa er att tolka dessa dokument samt åtgärda bristerna.


Vi är behjälpliga med allt som berör skyddsrum.

Kontakta oss

Skyddsrum

Vad är ett skyddsrum? Ett skyddsrum är ett utrymme som är särskilt konstruerat och utrustat för att skydda människor mot tryckvågor, strålning och andra verkningar av stridsmedel. Skyddsrum anordnas vanligen i källaren på vanliga hus, men kan också vara friliggande eller belägna i berg.

Tidigare gällande lag om civilt försvar har sedan den 1 september 2006 ersatts med lag om skyddsrum 2006:545 samt förordningen om skyddsrum 2006:638.

Här beskrivs kraven på kommunen ansvar för befolkningsskydd, det vill säga skyddsrum. Tidigare var det länsstyrelsens uppgift att kontrollera att de skyddsrum som finns hålls i skick och att nya byggs på rätt sätt. Denna tillsyn ligger numera på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare Räddningsverket). Underhåll Ansvaret för att underhålla skyddsrummet åligger enligt lagen om civilt försvar 6 kap 12 § ägaren av den fastighet där skyddsrummet är beläget. Med underhåll menas att man ser till att skyddsrummet bibehåller den standard det hade då det var nybyggt eller den standard det fått med anledning av olika moderniseringar. Kontroll över att detta ansvar efterlevs utövas av MSB.

Besiktning av skyddsrum MSB ansvarar för tillsynen och utbildning/godkännande av besiktningsmän samt planering av besiktningsverksamheten. Besiktningsmännen genomför besiktning av skyddsrummet vart tionde år och i god tid innan kontrollen blir fastighetsägaren informerad, för att ge tid att ställa i ordning skyddsrummet inför kontrollen. Utförd kontroll av skyddsrummet redovisas i ett besiktningsutlåtande som tillsänds fastighetsägaren.

I utlåtandet redovisas eventuella brister i tre grupper

 • U-åtgärder är fel som beror på bristande underhåll och som bekostas av fastighetsägaren.
 • E-åtgärder är fel som inte beror på bristande underhåll och som bekostas av staten.
 • K-åtgärderna är så kallade "kvarstående åtgärder" och ska åtgärdas vid ett senare tillfälle.

Vi är behjälpliga i att åtgärda dessa eventuella brister.

Kontakta oss

kundsupport gray text
item karta

Skyddsrum

Ett skyddsrum är ett utrymme som är särskilt konstruerat och utrustat för att skydda människor mot tryckvågor, strålning och andra verkningar av stridsmedel. Skyddsrum anordnas vanligen i källaren på vanliga hus, men kan också vara friliggande eller belägna i berg.
.

Vi kan hjälpa er med följande:

Skyddsrumsbesiktning

Att göra en skyddsrumsbesiktning har många fördelar, man får koll på eventuella brister och kostnader för att åtgärda felen.

 • Tid att åtgärda brister
 • Budgetera för kostnader
 • Få ett skyddsrum som blir godkänt vid en myndighetskontroll

Gör myndigheten MSB en kontroll så har man en begränsad tid på sig att åtgärda bristerna samt att det ger en icke budgeterad kostnad.

Vi på ITEM kan hjälpa er med en skyddsrumsbesiktning, där alla punkter kontrolleras.

Vi åtgärdar även fel och levererar material.
.

Statuskontroll

När en byggnad som inrymmer skyddsrum säljs följer ansvaret för skyddsrummet med till den nya ägaren.

Enligt lagen (2006:545) om skyddsrum och tillhörande förordning och föreskrifter ansvarar du bland annat för att:

 • Ge anvisning om var skyddsrummet finns genom skyltning,
 • I fred använda skyddsrummet på sådant sätt att det kan ställas i ordning inom 48 timmar vid höjd beredskap,
 • Underhålla skyddsrummet och dess utrustning,
 • Inte göra ändringar eller ingrepp i skyddsrummet som kan försämra skyddsrummets funktion,
 • Låta allmänheten komma in i skyddsrummet vid höjd beredskap.

Vid fastighetsöverlåtelse bör köparen låta undersöka skyddsrummet, i annat fall går det inte att åberopa fel eller avvikelser i efterhand. Finns det fel och brister på ett skyddsrum så följer ansvaret för dessa med i köpet om de inte åtgärdas innan överlåtandet.

Det undersökningsansvar som köparen har kan tillgodoses genom att köparen låter utföra en särskild statuskontroll av skyddsrummet. Denna ska då utföras enligt checklista fastställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
.

Skyddsrumsyttrande

Ska ni utföra förändringsarbete i byggnad med skyddsrum?
Då kan det i många fall krävas ett skyddsrumsyttrande.

ITEM är genom godkännande från myndigheten MSB behöriga att lämna utlåtanden rörande skyddsrum genom s.k. skyddsrumsyttrande.

Ingrepp i byggnader som innehåller skyddsrum och som inte görs på ett korrekt sätt kan medföra att skyddsrummet förlorar i skyddsförmåga, även om senare försök att rätta till de felaktiga ingreppen görs.

Alla byggnadsåtgärder inom aktuell byggnad som direkt eller indirekt kan komma att påverka skyddsrumsfunktionen omfattas av bestämmelsen i plan- och bygglagen. Förutom direkta ingrepp i själva skyddsrummet omfattas även exempelvis tillbyggnader som blockerar eller försvårar in- och utrymningsvägar, lufttillförsel och andra skyddsfunktioner inom byggnaden.
.

Föreläggande efter MSB kontroll

Har du ett ärende eller fått ett föreläggande från MSB med åtgärder och brister i skyddsrummet? Då kan vi hjälpa er att tolka dessa dokument samt åtgärda bristerna.


Vi är behjälpliga med allt som berör skyddsrum.

Kontakta oss

kundsupport gray text
item karta

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga