Item - Installationsförvaltning

Projektledning

ITEM-Installtionsförvaltning erbjuder projektledning inom teknikområdet VVS. Vi samordnar installationsprocessen på ett välplanerat och kostnadseffektivt sätt.

I programskedet läggs grunderna för funktions- och miljökrav.

Installationerna projekteras och byggs för att uppfylla dom angivna kraven.

Installationsförvaltning syftar till att upprätthålla och vid behov säkerställa avsedd funktion under hela driftskedet.

Programskede

 • Utredningar
 • Förprojektering
 • Kostnadsberäkningar
 • Kravspecifikationer
 • Kvalitetssäkring
 • Projektledning
 • Upphandling

Projekteringsskede

 • Sakkunnig VVS-PBL
 • Beskrivningar
 • Projekteringsmöten
 • Upphandlingar

Genomförandeskede

 • Sakkunnig VVS-PBL
 • Installationsledning
 • Kontroll
 • Kvalitetssäkring
 • Funktionsprovning
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Utbildning/information till driftpersonal

Garantitid

 • Kvalitetssäkring
 • Personalutbildning/information
 • Bevakning under garantitid
 • Förebyggande underhåll
 • Driftoptimering
 • Energikontroll
 • Budgetunderlag
 • Myndighetskontakter

Driftskede

 • Felavhjälpande/reparationer
 • Miljö- och inneklimatmätningar
 • Lagstadgad ventilationskontroll (OVK)
 • Systemanpassning
 • Ombyggnad
 • Relationsritning
 • Digitalt ritningsarkiv
 • Installationsförvaltning

Kontakta oss för offert/frågor

Projektledning

ITEM-Installtionsförvaltning erbjuder projektledning inom teknikområdet VVS. Vi samordnar installationsprocessen på ett välplanerat och kostnadseffektivt sätt.

I programskedet läggs grunderna för funktions- och miljökrav.

Installationerna projekteras och byggs för att uppfylla dom angivna kraven.

Installationsförvaltning syftar till att upprätthålla och vid behov säkerställa avsedd funktion under hela driftskedet.

Programskede

 • Utredningar
 • Förprojektering
 • Kostnadsberäkningar
 • Kravspecifikationer
 • Kvalitetssäkring
 • Projektledning
 • Upphandling

Projekteringsskede

 • Sakkunnig VVS-PBL
 • Beskrivningar
 • Projekteringsmöten
 • Upphandlingar

Genomförandeskede

 • Sakkunnig VVS-PBL
 • Installationsledning
 • Kontroll
 • Kvalitetssäkring
 • Funktionsprovning
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Utbildning/information till driftpersonal

Garantitid

 • Kvalitetssäkring
 • Personalutbildning/information
 • Bevakning under garantitid
 • Förebyggande underhåll
 • Driftoptimering
 • Energikontroll
 • Budgetunderlag
 • Myndighetskontakter

Driftskede

 • Felavhjälpande/reparationer
 • Miljö- och inneklimatmätningar
 • Lagstadgad ventilationskontroll (OVK)
 • Systemanpassning
 • Ombyggnad
 • Relationsritning
 • Digitalt ritningsarkiv
 • Installationsförvaltning

Kontakta oss för offert/frågor

 

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK