Item - Installationsförvaltning

Lagar

Regeringskansliet
Lagstiftningen, myndigheter och föreskrifter m.m.

Arbetsmiljöverket
ger ut föreskrifter som preciserar arbetsmiljölagen med mer detaljerade regler. Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen har gått samman till en myndighet, Arbetsmiljöverket.

Boverket
är den centrala myndigheten för sammhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende.

Elsäkerhetsverket
är den myndighet som ska bevara och vidareutveckla elsäkerheten i Sverige.

Naturvårdsverket
är en central statlig miljömyndighet med uppgift att vara samordnande och pådrivande i miljöarbetet, nationellt och internationellt.

MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Lagar

Regeringskansliet
Lagstiftningen, myndigheter och föreskrifter m.m.

Arbetsmiljöverket
ger ut föreskrifter som preciserar arbetsmiljölagen med mer detaljerade regler. Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen har gått samman till en myndighet, Arbetsmiljöverket.

Boverket
är den centrala myndigheten för sammhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende.

Elsäkerhetsverket
är den myndighet som ska bevara och vidareutveckla elsäkerheten i Sverige.

Naturvårdsverket
är en central statlig miljömyndighet med uppgift att vara samordnande och pådrivande i miljöarbetet, nationellt och internationellt.

MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK