Item - Installationsförvaltning

Energioptimering

Energioptimering är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö genom minskade utsläpp för uppvärmning/drift. Samtidigt blir arbetsplatserna effektivare och inomhusmiljön bättre om ventilation och värme/kyla fördelas rätt.

40 procent av Sveriges energiförbrukning kommer från våra byggnader. Energiförbrukningen påverkar klimatet både på kort och på lång sikt. För att minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser har EG-direktivet för energideklaration kommit till. Energiförbrukningen påverkar också din ekonomi. Ju dyrare energipriserna blir desto mer intressant blir det att se över din energiförbrukning.

Energieffektivisering behöver inte vara detsamma som att investera i ny utrustning. Snarare handlar det om att justera och trimma den befintliga.

ITEM-Installationsförvaltning har lång erfarenhet av bla injustering av värme/kyl/ventilations installationer.

Vid en systematisk genomgång av fastigheten med en totalöversyn upptäcker man ev. brister och förbättringspotentialen kan belysas på bästa sätt. Samtliga system ses över och sammanställs efter genomgången.

Genomgång och inställning av fastighetens olika system för att uppnå en optimal funktion och driftsekonomi. Alla inställningar ses över och korrigeras på värme- och ventilationssystem och andra tekniska system som har påverkan på energiförbrukningen. Det kan t.ex. vara olika typer av elektriska värmare mm. (entrevärmare, stuprörsvärme, markvärme, m.fl.)

Grundtanken är att den energi som inte används alltid är den bästa energibesparing man kan göra.

I samband med energioptimering/effektivisering av er fastighet så kan vi utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt energideklarera fastigheten så uppnår vi även kostnadseffektivitet.

Kontakta oss

Energioptimering

Energioptimering är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö genom minskade utsläpp för uppvärmning/drift. Samtidigt blir arbetsplatserna effektivare och inomhusmiljön bättre om ventilation och värme/kyla fördelas rätt.

40 procent av Sveriges energiförbrukning kommer från våra byggnader. Energiförbrukningen påverkar klimatet både på kort och på lång sikt. För att minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser har EG-direktivet för energideklaration kommit till. Energiförbrukningen påverkar också din ekonomi. Ju dyrare energipriserna blir desto mer intressant blir det att se över din energiförbrukning.

Energieffektivisering behöver inte vara detsamma som att investera i ny utrustning. Snarare handlar det om att justera och trimma den befintliga.

ITEM-Installationsförvaltning har lång erfarenhet av bla injustering av värme/kyl/ventilations installationer.

Vid en systematisk genomgång av fastigheten med en totalöversyn upptäcker man ev. brister och förbättringspotentialen kan belysas på bästa sätt. Samtliga system ses över och sammanställs efter genomgången.

Genomgång och inställning av fastighetens olika system för att uppnå en optimal funktion och driftsekonomi. Alla inställningar ses över och korrigeras på värme- och ventilationssystem och andra tekniska system som har påverkan på energiförbrukningen. Det kan t.ex. vara olika typer av elektriska värmare mm. (entrevärmare, stuprörsvärme, markvärme, m.fl.)

Grundtanken är att den energi som inte används alltid är den bästa energibesparing man kan göra.

I samband med energioptimering/effektivisering av er fastighet så kan vi utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt energideklarera fastigheten så uppnår vi även kostnadseffektivitet.

Kontakta oss

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK